„Viitorul înseamnă dezvoltarea serviciilor și utilizarea tehnologiilor moderne”

 

MISIUNEA

Școala noastră promovează identificarea și dezvoltarea calităților și aptitudinilor fiecărui elev, pentru a fi capabil sa-și aleagă domeniul cel mai potrivit și să se adapteze societății dinamice prin:

-diversificarea ofertei educaționale astfel încât elevul să-și aleagă specializarea cea mai potrivită pentru aptitudinile sale;

-o bază materială modernă refăcută care să corespundă standardelor profesionale europene;

-o colaborare bună cu autoritățile locale, agenți economici și ONG-uri pentru promovarea imaginii școlii și sprijinirea elevilor proveniți din familii cu venituri mici sau dezorganizate, cât și cei cu performanțe școlare;

-activități extrașcolare cât mai atractive și benefice pentru elevi;

REZULTATE SIMULARE BACALAUREAT CLASA A XI-A

REZULTATE SIMULARE BACALAUREAT CLASA A XII-A

TABEL NOMINAL CU PERSONALUL UNITAȚII

LICEUL TEHNOLOGIC LUPENI

 

Str. Tineretului, nr. 43,Lupeni, jud. Hunedoara, cod. 335600 ,Tel/fax: 0254-560779

 

             e-mail: gsimlupeni@yahoo.com,tehnologic_lupeni@yahoo.com